7f6647ee 70f9 11e1 b81f 1231420012ec

Ändra i kommentarer, ladda upp en bild

När man klickar på kommentera inlägg, så dyker det upp där det står kommentera här, istället för en tråkig text kan man lägga in en bild, där kan man ju också lägga till annat som tex vill inte ha reklam etc eller bara en bild med texten: kommentera här, som jag visar i detta videoinlägget.
För dej som har blogg.se

Mer info: www.bloggstyle.se