D4c655f0 9e3c 11e2 b67b 123143040aa4 n2

FÖRKLARAR VARFÖR VI HÅLLER I TVÅ KNIVAR