997de052 ba28 11e0 a0e0 12313b020f4d

Haha, krisse och Essi pratar med varandra!

Hahah!